Kategori

Logisk analys

Hur man gör logisk analys

Logisk analys: en praktisk guide för hur man gör logisk analys och hur man identifierar elementen i meningen: ämne, predikat, komplement.

Logisk analys: komplementen

Komplement i logisk analys: hur man identifierar och skiljer dem, här är en komplett lista över alla direkta och indirekta komplement och frågorna de svarar på.

Logisk analys: tabell över komplement

Komplementstabell: en användbar resurs för att utföra den logiska analysen på bästa sätt och identifiera de direkta och indirekta komplementen på ett optimalt sätt.